_chitiet _sanpham

  • Vang Đỏ Tây Ban Nha Vanessa Nho Merlot

  • Nhãn hiệu:
  • Xuất xứ: Vang Tây Ban Nha
  • Dung tích: 750ml/13,5%
  • _gia: _lienhe

  • Giống nho: Merlot Dung tích:750ml Nồng độ:13.5%

Giống nho: Merlot
Dung tích:750ml 
Nồng độ:13.5% 

_sanphamkhac

Hình ảnh quảng cáo